Otisk

Wolfgang Podleiszek
Serienreif GmbH & Co. KG
Parkring 30
85748 Garching, Germany

Kontakt:

Telefon: +49 89 215 42 15-0
Fax: +49 89 215 42 15-30
E-mail: wolfgang.podleiszek@serienreif.com

Společnost Serienreif GmbH & Co. KG je zastoupená osobně ručícím společníkem: společností Serienreif Verwaltungs-GmbH se sídlem v 85748 Garching
Tu zastupuje jednatel: Wolfgang Podleiszek

Rejstříkový záznam:
Záznam v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: AG München
Registrační číslo: 105709

DIČ:
Daňové identifikační číslo podle §27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE308887233Prameny pro použité obrázky a grafiky:
© Fotolia.com: treenabeena, m.schuckart
© istockphoto.com: AtnoYdur, Fertnig, -M-I-S-H-A-, melhimelhi, Mlenny, AK2, Andreyuu, skodonnell, Maica, nadla, BranislavVyloučení ručení:

Ručení za obsah
Obsah našich stránek byl sestaven s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít odpovědnost. Jako poskytovatelé služeb ručíme podle § 7 odst. 1 TMG (zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) za vlastní obsah těchto stránek podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až § 10 zákona TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni sledovat nebo podle okolností zkoumat předané nebo uložené cizí informace, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo zablokování užívání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Ručení v této souvislosti je však možné až od okamžiku obeznámenosti o konkrétním porušení práva. Při zjištění případu porušení práva tento obsah obratem odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto ani nemůžeme za tyto cizí obsahy ručit. Za obsahy na odkazovaných stránkách nese odpovědnost příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány, zda u nich nedošlo k možnému porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v době vytvoření odkazu zjištěny. Stálou kontrolu obsahu odkazovaných stránek však nelze bez konkrétních důkazů porušení práva předpokládat. Při zjištění případu porušení práva příslušné odkazy obratem odstraníme.

Autorské právo
Na obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené provozovateli stránek se vztahuje německé autorské právo. Pro kopírování, zpracování, šíření a jakýkoliv způsob zhodnocení přesahující hranice autorského práva je zapotřebí písemného svolení příslušného autora, příp. tvůrce. Stahovat a vytvářet kopie této stránky je dovoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyly obsahy na této stránce vytvořeny provozovatelem, budou respektována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích osob budou jako takové označeny. Pokud budete přesto upozorněni na porušení autorského práva, žádáme o příslušné oznámení. Při zjištění případu porušení práva takové obsahy obratem odstraníme.
powered by webEdition CMS