O firmě Serienreif

Portrét firmy

Firma Serienreif GmbH & Co. KG zahrnuje flexibilní tým s více než desetiletými zkušenostmi v oblasti vývoje, konstrukce a vedení projektů automobilového průmyslu.

Naši vývojoví pracovníci již mnoho let doprovázejí koncepční a výrobní procesy proslulých výrobců vozidel – možná jste i vy sami již řídili auto, na jehož koncepci jsme se podíleli.

Díky zakladateli firmy Wolfgang Podleiszek disponuje dnes Serienreif rozsáhlým týmem specialistů v oblasti vývoje a vedení projektů a konstrukce.

Nezáleží na tom, v jakém koncepčním stadiu si nás přizvete – Serienreif je zkušený vývojový partner orientovaný na praxi, který stojí na vaší straně.

Naše filozofie

Serienreif je zosobněním technicky prvotřídní kvalifikované konstrukce a monitorování projektů. Naše vědění je vaším ziskem. U každého projektu se zaměřujeme na požadavky rozpočtu a optimalizaci výroby v místě.

Spokojenost zákazníka a dodržení rozpočtu jsou pro nás na prvním místě.

Kromě toho přikládáme mimořádný důraz inteligentní a efektivní organizaci našich procesů za účelem společné, včasné a rozsáhlé realizace stanovených cílů.
no-img


Naším hlavním zaměřením je automobilová branže. Dalším podnikovým odvětvím je průmyslový design.

Jakým způsobem pracujeme

"Z idejí se stávají koncepty, pak následuje integrace – každý krok je zajímavou výzvou. Vrcholem však je, když konečně vidíte svoji součástku na vozidle……které funguje přesně tak, jak jste si představovali."
Wolfgang Podleiszek

Během celé fáze, počínaje první konzultací až po hotový výrobek, dbáme na inteligentní a efektivní organizaci procesů. Pro vás a naše společné projekty to znamená včasné a rozsáhlé dosažení cíle.

Pro tento účel pracujeme s flexibilními systémy řízení projektů a transparentní komunikační strukturou. Všechny procesy se přesně stanovují spolu s našimi zákazníky a jsou spolehlivě dodržovány za účelem bezproblémového začlenění do stávajících projektů.

Firemní politika

Firemní politika společnosti Serienreif GmbH & Co. KG: Vedení společnosti Serienreif GmbH & Co. KG vede společnost podle zásad integrovaného systému řízení procesně orientovaným způsobem podle ISO 9001:2015.

Vedení společnosti se seznámilo s hlavními pracovními normami Mezinárodní organizace práce (ILO) stanovenými v deklaraci v roce 1998 a realizuje jejich zásady relevantní pro vlastní společnost.

Navíc společnost jedná na základě deseti univerzálně uznávaných principů Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Jedná se o:
 • Všeobecnou deklaraci lidských práv
 • Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech při práci
 • Zásady deklarace z Ria k životnímu prostředí a rozvoji
 • Úmluvu OSN proti korupci
Firma Serienreif GmbH & Co. KG se hlásí ke katalogu základních hodnot z oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Podporujeme principy Global Compact v rámci naší oblasti vlivu a realizujeme je v praxi.

Lidská práva
 • Princip 01: Společnost Serienreif GmbH & Co. KG podporuje a dbá na ochranu mezinárodních lidských práv a
 • Princip 02: zajišťuje, aby se sama nepodílela na porušování lidských práv.
Pracovní normy
 • Princip 03: Společnost Serienreif GmbH & Co. KG dbá na svobodu sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání.
 • Princip 04: Zasazujeme se o odstraňování všech forem nucené práce.
 • Princip 05: Společnost Serienreif GmbH & Co. KG je proti jakékoliv formě dětské práce.
 • Princip 06: Vylučujeme jakoukoliv diskriminaci ve vztahu k zaměstnání a výdělečné činnosti.
Ochrana životního prostředí
 • Princip 07: Společnost Serienreif GmbH & Co. KG postupuje z hlediska problematiky životního prostředí na principu prevence.
 • Princip 08: V rámci naší oblasti vlivu podporujeme větší povědomí o životním prostředí.
 • Princip 09: Společnost Serienreif GmbH & Co. KG se aktivně podílí na vývoji a přípravě technologií šetrných k životnímu prostředí.
Boj s korupcí
 • Princip 10: Firma Serienreif GmbH & Co. KG se jednoznačně vyslovuje proti jakémukoliv druhu korupce včetně vydírání a podplácení.
Za samozřejmé považujeme dodržování Listiny základních práv Evropské unie, zejména směrnic uvedených od kapitoly IV k tématu solidarity (kapitola 27 až kapitola 33).

Orientaci a dodržování námi zohledňovaných směrnic a hodnot očekáváme i od našich dodavatelů.

Tým

Wolfgang Podleiszek
Michaela Bellon Herrera
Ondrej Drab
Johannes Falkner
Torsten Goetz
Natalia Guerrero
Zdenek Jaros
Wolfgang Kittel
Alexander Klein
Vojtech Koptak
Ladislav Kramar
Miroslav Kuda
Metin Kullukcu
Raphael Mair
Jiri Mikes
Thomas Mikulic
Slavomir Mruzek
Lara Novo
Martin Paleta
Michal Rychecky
Daniel Sarba
Birgit Schütz
Dominik Schusser
Justus Wissing

Kariéra

"Všechny hospodářské procesy je nakonec možno zredukovat na tři slova: lidé, produkty a profity. Lidé jsou na prvním místě! Bez dobrého týmu nelze s tím dalším mnoho podniknout."
(Lee Iacocca – americký top manager)

Za náš dlouholetý úspěch ve vývoji, konstrukci a vedení projektů v automobilovém průmyslu vděčíme odborné kompetenci a vysoké motivaci našich pracovníků.

Tým u nás představuje: talent - vývoj - pečlivost - motivaci.

Důležitou hodnotou našeho týmu je kvalita pracovního života a trvalý zájem o vývoj. Tím vytváříme podnikové klima, ve kterém při vzájemné spolupráci s našimi zákazníky přispívají inovativní myšlenky i motivující úkoly k vysoké úrovni sériové výroby.

Hledáte novou profesní výzvu? Chcete dále rozvíjet svůj potenciál a spojit jej s inovativním a expandujícím podnikem?

Pak se nám ozvěte právě teď!

Hledáme VÁS, pokud:

 • spatřujete svůj profesní cíl v oblasti konstrukce a vývoje produktů v automobilovém průmyslu
 • dokážete spolehlivě řídit projekty s přihlédnutím k požadavkům zákazníka a za dodržení rozpočtu
 • chcete jako týmový hráč úspěšně realizovat obsahově i termínově náročné projekty
Těšíme se na vaši iniciativní reakci na adrese
Firma Serienreif GmbH & Co. KG
Parkring 30
85748 Garching, Germany

Nebo nás kontaktujte pomocí e-mailu na kontakt-cz@serienreif.com

powered by webEdition CMS