Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace
Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v tomto textu.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?
Zpracování údajů na těchto stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v tiráži této webové stránky.
Jak vaše údaje shromažďujeme?
Vaše údaje budou shromažďovány jednak tak, že nám je sami sdělíte. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy během vaší návštěvy webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile otevřete naše webové stránky.
K čemu vaše údaje používáme?
Tyto údaje shromažďujeme, abychom zajistili bezchybnou funkčnost webových stránek.
Jaká máte ve vztahu ke svým údajů práva?
Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemcích a účelu použití svých osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu.


2. Obecné pokyny a povinné informace

Ochrana údajů
Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zpracováváme je v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Pokud používáte tyto webové stránky, shromažďujeme přitom různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Rovněž vysvětlují, jak a za jakým účelem toto shromažďování probíhá.
Upozorňujeme na to, že přenos údajů po internetu (např. v komunikaci prostřednictvím e-mailu) může přinášet bezpečnostní rizika. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci
Správcem odpovědným zpracování údajů na těchto webových stránkách je:
Serienreif GmbH & Co. KG
Parkring 30
85748 Garching
Telefon: 089 215 42 15-0
E-Mail: kontakt@serienreif.com

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací souvisejících se zpracováním osobních údajů je možno provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální zprávu prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování osobních údaje, k němuž došlo před okamžikem odvolání souhlasu, zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení zákonných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro záležitosti týkající se ochrany údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů ze spolkové země, v níž naše společnost sídlí. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu:

https://www.lda.bayern.de/de/index.html.


Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, a to přímo nebo prostřednictvím třetí strany ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé přenesení údajů na jiného správce, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Informace, blokování, výmaz
V rámci platných zákonných předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a dále máte právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Odmítnutí reklamních e-mailů
Použití kontaktních informací povinně uvedených v tiráži k zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

Šifrování SSL a TLS
Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako jsou například objednávky a poptávky, které nám coby provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL a TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se v adresním řádku prohlížeče místo „http://" objeví „https://" a zároveň ikona zámečku.
Pokud je aktivováno šifrování SSL či TLS, třetí osoby nemohou číst údaje, které nám prostřednictvím stránek předáváte.


3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro zpracování údajů.
Můžete jej kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese:
datenschutz@serienreif.com


4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies
Používáme pouze technicky nezbytné soubory, tzv. „session cookies". Při zavření prohlížeče se tyto soubory automaticky odstraní.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč odesílá automaticky. Jedná se o:
• typ a verzi prohlížeče
• použitý operační systém
• URL dříve navštívené webové stránky
• název domény připojeného počítače
• čas požadavku na server
• IP adresa
Ke slučování těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který upravuje ochranu oprávněných zájmů správce.


5. Analytické nástroje a reklama

Na těchto webových stránkách analytické nástroje nepoužíváme.

6. Zásuvné moduly a nástroje

Google Web Fonts
Tyto webové stránky používají pro jednotné zobrazení písem tzv. Web Fonts společnosti Google. Jakmile otevřete naši stránku, načte prohlížeč potřebné Web Fonts do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.
Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že z vaší IP adresy byly otevřeny naše webové stránky. Google Web Fonts se používají v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud váš prohlížeč Web Fonts nepodporuje, bude použito výchozí písmo vašeho počítače.
Další informace o službě Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Tato webová stránka používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Abyste mohli funkce Google Maps používat, je třeba uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny a uloženy na server společnosti Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos údajů vliv.
Službu Google Maps používáme v zájmu atraktivní prezentace našich webových stránek a snadného vyhledání míst, která na našich stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

powered by webEdition CMS