Řízení kvality

Politika kvality

Serienreif GmbH & Co. KG je poskytovatelem vývojových služeb střední velikosti pro automobilový průmysl. Podnik se vyznačuje především dodržováním termínů, technickou péčí a zkušeným projektovým a vývojovým týmem.

Naší vizí je dlouhodobý rozvoj, tak abychom se stali jedním z nejkvalitnějších poskytovatelů služeb v jižním Německu. Za tímto účelem nechceme v naší každodenní činnosti nikdy ztratit ze zřetele lidský přístup a plnit zadané projektové cíle s vysokou úrovní profesionality a spolehlivosti ke spokojenosti našich zákazníků. Procesně orientovaný přístup podle DIN EN ISO 90001:2015 nám pomáhá udržovat trvale dobrou úroveň kvality a stability a společnost dále rozvíjet v neustálé sebereflexi.

Pro dlouhodobé etablování se na trhu hraje pro nás velkou roli, vedle kvalitně odvedené práce, také certifikovaná bezpečnost informací a dat. Tímto způsobem můžeme našim zákazníkům zaručit důvěrné a bezpečné používání vývojových údajů a informací.

Klademe velký důraz na důsledné dodržování všech zákonných a regulačních požadavků v rámci společnosti a toto pravidelně kontrolujeme.

Vedení a všichni zaměstnanci tuto politiku kvality podporují.

Řízení kvality

Strukturovaná, dokumentovaná a průběžná kvalita našich procesů a výkonů je vysokou hodnotou našeho podniku.

Certifikovaný systém řízení kvality dle mezinárodní normy ISO 90001:2008 Procesní a na řízení rizik orientovaný přístup určuje naše myšlení a jednání v každé části procesu.

Účinnost tohoto systému a dodržování různých právních a regulačních požadavků jsou pravidelně kontrolovány a posuzovány nezávislým certifikačním orgánem.

Kvalitu chápeme jako živou hodnotu, o kterou je nutno se průběžně starat a dále ji rozvíjet.

ISMS

Pracujeme přesně podle specifikací automobilového průmyslu v souvislosti s bezpečností informací a dat podle VDA (Německého sdružení výrobců automobilů). Pro důvěrnou a bezpečnou spolupráci zavedla firma Serienreif GmbH & Co. KG osvědčený certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací, krátce ISMS.

Pro další informace o tomto systému se prosím obraťte na: kontakt@serienreif.com
powered by webEdition CMS