Spektrum služeb

Společně budeme vyvíjet vaše projekty od konceptu až po připravenost pro sériovou výrobu.
Naše portfolio služeb doprovázející vývoj produktu poskytuje rozsáhlou podporu vašich operativních procesů od jednotlivých komponent až po vývoj celých modulů vozidla.
To zahrnuje designové koncepty a simulace, péči o kompletní moduly vozidla, vedení interních projektů, týmová vedení doprovázející vývoj série, vedení modulů, optimalizaci procesů a integraci dodavatelů, funkční zajištění a technickou podporu v každém okamžiku konstrukčního procesu.
Můžete kdykoliv během plánovací nebo vývojové fáze využít naší procesní konzultace ve všech tématech týkající se konstrukce. Rovněž nabízíme analýzy chyb a optimalizační koncepty. Provedeme pro vás také doplňkové nebo samostatné zatěžkávací testy produktů a dokumentace.
Perspektivní strategie odlehčené konstrukce a udržitelného rozvoje jsou v této oblasti proaktivně podporovány našimi zkušenostmi.
Budeme zvlášť přihlížet k tomu, pokud přikládáte důraz ekologické vyváženosti vašich projektů, a to tím způsobem, že u každé vaší komponenty vykážeme faktor udržitelnosti.
Berte nás jako součást vašeho týmu – s plnou odpovědností.

Portfolio

Vy rozhodujete o tom, kde nás budete potřebovat.
Můžeme převzít celé technické projektové a konstrukční vedení, koncipovat individuální konstrukční díly nebo se zaměřit na optimalizaci jednotlivých fází v již probíhajícím procesu. Stojíme na vaší straně, i když plánujete výrobu malých sérií.
Společně vypracujeme efektivní, inteligentní a rozpočtově nenáročné přístupy.
Realizujte s námi vaše inovační vize.

powered by webEdition CMS